La memòria anual de Joventut Antoniana recull les activitats desenvolupades per la nostra associació i posa èmfasi en els problemes que pateixen les persones ateses en els nostres serveis i programes. S’ha presentat el 7 de juny, amb el lema «Sostenint la vida».
En la presentació, s’ha demanat a totesles persones que lalligen que ho facen amb els ulls del cor, deixant a un costat les xifres i pensant en els rostres de les persones que acudeixen a Joventut Antoniana per a sol•licitar ajuda. Es pretén que les xifres queden en un segon pla i es recorda a tots els que vegen la publicació que són persones i que, darrere de cada família en exclusió social, hi ha persones amb nom i cognoms que estan en situació de vulnerabilitat.
La realitat que es va viure durant l’any passatqueda reflectida en les pàgines de la memòria social, en les quals es mostra que l’Associacióva rebre 68 noves peticions d’ajuda,es van acompanyar 97 famílies i es van realitzar un total de 1.083 visites domiciliàries per al seguimentde la situació familiar amb un estil basat en la trobada personal, en l’escoltasense presses, en la confiança, en les capacitats individuals i col•lectives, en l’esperançacompartida que procura que cada persona siga responsable i protagonista del seu procés. La defensa del dretal treballen condicions dignes constitueix una opció imprescindible per a Joventut Antoniana, que creu en el treball com una dimensió fonamental de l’existènciahumana, i per aixòel programa d’ocupacióva ajudar 32 persones a trobar treball. El programa Escola de família té com a objectiu buscar la promoció de la persona, millorant l’autoestima i les relacions familiars per a aconseguir la integració en la societat de totes les persones participants, mitjançant un espai de formació. Es van impartir tres mòduls: ludoteca infantil, amb la participació de 30 xiquets i xiquetes; classes d’alfabetització, amb la participació de 21 adults; classes de repàs i reforç, amb la participació de 13 adolescents, i economia domèstica, amb la participació de 10 adults.
Amb els programes que duem a termehem tractat de sentir i mostrar la realitat, però especialment hem volgut generar realitat nova, vivint i donant esperança. Estem segurs que en aquests temps ens hem deconvertir en generadors d’esperançaperquè Joventut Antoniana va nàixer per a estar on hi ha sofriment i alguna cosa pendent de descobrir.