Aquest curs 2019/2020 hem reprès el projecte d’Escola de Família, el nostre programa formatiu i d’acompanyament sociofamiliar per al desenvolupament integral amb l’adquisició de les competències que afavoreixen una vida autònoma. El projecte es canalitza a través de dos àrees, les classes de castellà i la ludoteca, i totes elles funcionen de manera transversal amb el programa d’Atenció Primària, pedra angular i tasca més important de l’associació.

Les classes de castellà milloren el coneixement de l’idioma com una de les eines més bàsiques per al funcionament en societat. Però, a més a més, afavoreixen la socialització dels participants mitjançant espais de diàleg fruit dels seus interessos i inquietuds.

I el servei de ludoteca, dirigit a xiquets d’entre aproximadament sis i dotze anys, no només els ajuda amb les seues tasques escolars sinó que també constitueix un espai per millorar l’idioma i realitzar dinàmiques i jocs perquè aprenguen valors i facen més fortes i saludables les seues relacions afectives. Tanmateix, la ludoteca és un important espai de trobada amb les famílies.